Σύμμικτες Κατασκευές

Σύμμικτες Κατασκευές

Σύμμικτες Κατασκευές

Η VARAGONS CONSTRUCTIONS έχοντας στόχο τη δημιουργία χώρων υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση τους. Μέσα από αυτή την ανάγκη προκύπτει η τελειοποίηση του πλέον σύγχρονου και καινοτόμου τρόπου δόμησης,τις «σύμμικτες κατασκευές».

Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο μιας σύμμικτης κατασκευής αποτελεί η δημιουργία ενός σύνθετου φέροντα οργανισμού από μεταλλικά στοιχεία δομικού χάλυβα (υποστυλώματα, δοκοί, σύνδεσμοι) και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (στοιχεία θεμελίωσης και πλάκες ) σε μόνιμο μεταλλότυπο.
Ένας τέτοιου τύπου φέροντας οργανισμός έχει ελαχιστοποιημένα στατικά φορτία που αποδίδουν κορυφαία αντισεισμική συμπεριφορά ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει μικρότερες διατομές υποστυλωμάτων, μεγαλύτερα ανοίγματα δίνοντας ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου off-site, σε πιστοποιημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεράστια ακρίβεια και ελάχιστο χρόνο παραγωγής και εκ των υστέρων μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο έργο.

Η θεμελίωση γίνεται με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και διαρκεί περίπου όσο και η παραγωγή του μεταλλικού φέροντος οργανισμού, προσδίδοντας έτσι συνέχεια στις εργασίες, ταχύτητα και μείωση του συνολικού χρόνου εκπόνησης του έργου.

Για την δημιουργία κατοικιών αποκλειστικά Ενεργειακής Κλάσης Α & Α+, ενδείκνυται ο συνδυασμός του συστήματος ξηράς δόμησης με εξωτερική θερμομόνωση. Το κτίριο επενδύεται περιμετρικά στην εσωτερική πλευρά με γυψοσανίδα και ορυκτοβάμβακα και στην εξωτερική από ινοσανίδα ειδικού τύπου κατάλληλου για την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στην συνέχεια εξωτερικά γίνεται η εφαρμογή του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης .

Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη της κατοικίας, εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα
ψύξης-θέρμανσης. Έτσι, δημιουργούνται χώροι κατοικίας με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και ποιότητας αέρα με ελάχιστο κόστος λειτουργίας, περίπου 60% μικρότερα από τις συμβατικές κατοικίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οτι από το 2020, οι κατοικίες Ενεργειακής Κλάσης Α+ δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση οι σύμμικτες κατασκευές αποτελούν την ιδανική λύση για την κατασκευή της μονοκατοικίας σας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Μεταλλικός σκελετός: Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται εξολοκλήρουαπό διατομές σύμφωνα με την στατική μελέτη. Είναι προστατευμένος
με ένα στρώμα αστάρι και δυο στρώματα χρώμα.Tο σύστημα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα,δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοχλιωτών συνδέσεων συνθέτοντας το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης
του φορέα, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες και είναι ανοικτές ή κλειστές διατομές.

Oι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμακαι μπορούν να σκυροδετηθούν σε ξυλότυπο (όπως ακριβώς στη
συμβατική κατασκευή) ή σε μεταλλότυπο από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η συνεργασία των μεταλλικών στοιχείων και του σκυροδέματος των
πλακών επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διατμητικών ήλων στο άνω πέλμα των δοκών επι των οποίων εδράζονται οι πλάκες. Κάτω από
τον μεταλλότυπο τοποθετείται μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης και ψευδοροφή από απλή γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους
ενώ αντίστοιχα στους εξωτερικούς χώρους οι οροφές κατασκευάζονται από τσιμεντοσανίδα.

Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό – Μονός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, διπλή στρώση σανίδας Guardex και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εξωτερικά από γραφιτούχα εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 8εκ, διπλή στρώση γυψοσανίδας Α2 εσωτερικά με μόνωση πετροβάμβακα.

Αναλυτικά

̶  Οροφές : Οροφές είτε απλής γυψοσανίδας για το εσωτερικό της κατοικίας,είτε ανθυγρή γυψοσανίδα για τους υγρούς χώρους και οροφές τσιμεντοσανίδας για το εξωτερικό της κατοικίας. Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται και πετροβάμβακας πάχους 80mm.
̶  Στέγη : Η στέγη της κατοικίας αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 5εκ. και επικάλυψη ενεργειακού κεραμιδιού.
̶  Κουφώματα: Εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται από pvc χρώματος λευκού, με σίτα και ρολό ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
̶  Εσωτερικά κουφώματα: Τα εσωτερικά κουφώματα αποτελούνται από ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες.
̶  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα είναι οι προβλεπόμενες προκειμένου η κατοικία να έχει εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με την μελέτη.

Πλεονεκτήματα

Παρέχει αντισεισμική θωράκιση

Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονατι από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο.

Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές

Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού (Μεταλλικοί Δοκοί – Μεταλλικά Υποστυλώματα) είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.

Παρέχει ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Επιτρέπει τη δημιουργίμεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές κατασκευές που έχουν περιορισμό ανοιγμάτων.

Κατάλληλο για πολυόροφα κτήρια

Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων χωρίς τη χρήση υπερμεγέθων μεταλλικών στοιχείων.

Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση

Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση, λόγω μικρότερου βάρους.

Μικρότερος χρόνος παράδοσης

Απαιτεί μικρότερο χρόνο παράδοσης (περίπου το ήμισυ της συμβατικής κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Μειωμένες εισφορές

Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα ΕΦΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).

Χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης

Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.

Υψηλή Αντοχή

Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως η Ελλάδα,με έντονη σεισμική δραστηριότητα εξαιτίας των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.