ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

  • Τίτλος : Sani Resort
  • Πελάτης : CORE ΝΟRTH GREECE SA
  • Κατηγορία : Hotels
  • Τοποθεσία : Chalkidiki

Project Description

Laying and lining of tiles, marbles, mosaic cubes on floors, walls and staircases, cement mortar application and coatings, at the central building and in the nautical suites in “Sani Resort” hotel complex in Chalkidiki.